Webverkenner
Image default
Bedrijven

Economie in opkomst

Het ging de laatste jaren niet erg goed met de economie in Nederland en in de wereld.  Gelukkig gaat dit weer steeds beter en in Nederland is de economie in ieder geval weer aan het groeien. Vele bedrijven hebben het zwaar gehad en ook velen zijn failliet gegaan door deze crisis. Ook de werknemers hebben het te verduren gehad omdat veel bedrijven moesten reorganiseren en vele mensen ontslagen moesten worden. De economische crisis zorgde er ook voor dat er minder vraag was naar goederen en diensten van de consumenten. Dit had als gevolgd dat vele bedrijven veel minder verkochten  en hierdoor veel minder omzet hadden. Vele bedrijven moesten maatregelen nemen om te zorgen dat deze mindere omzet niet fataal zou worden voor het bedrijf. Desondanks gingen wel veel bedrijven hier aan onder door. Alleen de allerbeste bedrijven hebben de crisis kunnen overleven door wat zij al hadden opgebouwd. Hierdoor gingen concurrenten failliet en konden deze bedrijven blijven bestaan.

Veel mensen hadden tijdens de crisis weinig vertrouwen meer in de economie en in de bedrijven. Vele consumenten besloten daarom minder geld uit te gaan geven waardoor de vraag naar diensten en goederen veel minder werd zoals verteld. Vele bedrijven moesten hierom dan dus ook besluiten tot een reorganisatie wanneer zij wel konden faillissement konden overleven, maar toch maatregelen moesten treffen. Vaak ging dit ook ten koste van de vitaliteit van een bedrijf. Vele bedrijven besloten ook om zich weer te focussen op de core business van de bedrijven, waardoor vele afdelingen binnen het bedrijf opgedoekt konden worden. Vele banen gingen hierdoor verloren en veel mensen werden werkloos. Door de economische crisis konden vele bedrijven het zich ook niet veroorloven om nieuwe mensen aan te nemen en hierdoor waren er veel werkloze in die periode. Uiteindelijk kwam Nederland de recessie te boven en vele bedrijven konden weer gaan uitbreiden en mensen aannemen. Het gaat weer steeds beter met de economie.

http://carrierepoort.nl