Webverkenner
Image default
Bedrijven

Meer over regelgeving op het gebied van led verlichting werkplaats

Op www.leddesignholland.nl staat een aantal interessante blogartikelen over regelgeving met betrekking tot led. Zo lezen we dat de Nederlandse overheid inspecteurs heeft die ervoor moeten zorgen dat de afspraken, zoals vermeld in het energieakkoord, worden nageleefd. Het energieakkoord stamt uit 2014 en is ondertekend door 47 partijen, waaronder de regering, werkgevers, werknemers, financiële instellingen en milieuorganisaties. Het hoofddoel is de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Dit moet worden bereikt door middel van een daling van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar. In 2023 moet het aandeel hernieuwbare energieopwekking 16% zijn. De lopende afspraken uit het akkoord zijn in 2019 integraal overgenomen in het Klimaatakkoord. De nadruk ligt nu met name op reductie van CO2-uitstoot.

De huidige minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft in zijn beleidsprogramma doelen aangekondigd die hoger liggen dan die van het Klimaatakkoord. In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU (‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’) zitten een aantal klimaatparagrafen. Een daarvan gaat specifiek over de industrie en het bedrijfsleven. De kern daarvan:

bindende klimaatafspraken met de 20 grootste CO2-uitstoters;

  • verduurzaming en meerjarige investeringen;
  • stijging van de CO2-heffing waarbij de eventuele meeropbrengst ten gunste komt van het klimaatfonds voor bedrijven;
  • meer aandacht en geld voor technologische ontwikkeling en onderzoek;
  • programma specifiek gericht op de circulaire economie;
  • mkb-toets voor klimaatbeleid.
  • strengere handhaving.

Met dit laatste punt zijn we terug waar we begonnen: de inspecteurs die controleren of alle regels nageleefd worden.

Wilt u concreet weten waar uw LED verlichting bedrijfshal aan moet voldoen? Led Design Holland kan het u haarfijn uitleggen. U kunt langskomen voor een kennismakingsgesprek aan de Konijnenberg 167 in Breda. Maakt u wel eerst even een afspraak? Dat kan door te bellen met 076 – 888 33 00 of een mailtje te sturen naar info@leddesignholland.nl.

https://www.leddesignholland.nl/