Bedrijven

De levensduur van een rieten dak

Bij het aanleggen van een nieuw dak komen er veel punten kijken, het moet tenslotte goed uitgevoerd worden zonder enige risico’s te lopen. Bij het vervangen van een dak moet er bijvoorbeeld gekeken worden wat er met het oude dak gedaan wordt, gaat dit naar een ander huis of wordt dit naar een stortplaats gebracht. De constructie van het dak is een belangrijk punt waarop gelet moet worden bij het vervangen of aanleggen van een nieuw dak, wat is er mogelijk en hoe kan dit worden uitgevoerd?

Je ziet steeds vaker dat huizen over rieten daken beschikken, in de middeleeuwen en daarna was dit een gewoonte maar daarna werden alle huizen voorzien van een dak pannendak. De gedachte en het beeld is vergeleken met het verleden veranderd, als je vroeger een rieten dak had werd je als een arm persoon bestempeld en in de huidige tijd is het een luxe. Het riet kan uit de natuur gepakt worden en daarom werden zij bestempeld als de armere mensen omdat zij de stenen daken niet konden betalen. Zoals eerder beschreven, in de huidige tijd wordt het als een luxe gezien. 

Maar wat kost een rieten dak? De kosten die daaraan verbonden zijn hangen van de afmetingen van het dak af, de gemiddelde kosten is 100 euro per vierkante meter. De kosten hangen verder af van de arbeidsuren en de constructie van het dak. Het aanschaffen van een rieten dak zijn geen dagelijkse aankopen en op een kort termijn zijn het hoge kosten. Als je naar de levensduur van een rieten dak kijkt zijn de kosten op een lange termijn een stuk minder en kan het voor jou wel betaalbaar zijn. De levensduur van een rieten dak is 40 tot 60 jaar, het is natuurlijk wel noodzakelijk om het dak te onderhouden om beschadigingen te voorkomen. Jaarlijks onderhoud is nodig.

http://www.rietwerk.nl